გადმორიცხე თანხა, ერთად უზრუნველვყოთ განსაკუთრებული ბავშვების ღირსეული ცხოვრება!
თქვენი წვლილი ყოველი ბავშვის გამარჯვებისკენ გადადგმული ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩარიცხული თანხა ხმარდება ბავშვებისთვის უკეთესი გარემოს შექმნას და მათი განვითარების ხელშეწყობას.

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია - გახლავთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც ეფექტურად გამოიყენება ისეთი აშლილობების / მდგომარეობების დროს როგორიც გახლავთ დეპრესია, შფოთვითი აშლილობები, პოსტ-ტრავმული სტრესული აშლილობა, ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა, კვებითი აშლილობა და სხვა. ფსიქოთერაპიის ამ მიდგომას იყენებენ როგორც ზრდასრულებთან, ასევე ბავშვებთან და მოზარდებთან. მისი ძირითადი მიზანი პიროვნების გაძლიერება და მისი ავტონომიურობის ზრდის ხარჯზე ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება გახლავთ.