გადმორიცხე თანხა, ერთად უზრუნველვყოთ განსაკუთრებული ბავშვების ღირსეული ცხოვრება!
თქვენი წვლილი ყოველი ბავშვის გამარჯვებისკენ გადადგმული ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩარიცხული თანხა ხმარდება ბავშვებისთვის უკეთესი გარემოს შექმნას და მათი განვითარების ხელშეწყობას.

ენისა და მეტყველების თერაპია

კომუნიკაციის ერთ-ერთი სახეა მეტყველება, რომლის მეშვეობითაც გამოვხატავთ ჩვენს აზრებს, სურვილებს, საჭიროებებს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ბავშვებს, დაამყარონ გარშემომყოფებთან ურთიერთობა, დრო დავუთმოთ შვილებს და არ მივცეთ საშუალება მეტი დრო კომპიუტერთან და ტელევიზორთან გაატარონ. შევუქმნათ ჩვენ შვილებს ჯანსაღი, სამეტყველო გარემო, რადგან ყველაზე მკაცრი მშობლებიც კი ვერ შეძლებენ ბავშვების ძალით ამეტყველებას.

ენისა და მეტყველების თერაპევტი მუშაობს  ბავშვებთან და მოზარდებთან, რომელთაც აქვთ კომუნიკაციის, მოსმენისა და მოსმენილის გაგების, სიტყვებისა და წინადადებების წარმოების, ბგერების წარმოთქმის სირთულეები.